7318 Sayılı Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda

Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

531 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 9Nisan 2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1  ve  2'nci maddeleriyle,Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere ilişkinaçıklama ve düzenleme yapıldı.

Tebliğe göre ihrakiye1teslimleri hariç olmak üzere,

a)  5015  sayılı  Kanun  ve  5307  sayılı  Kanun  kapsamında  lisansa  tabi  faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi.

b) Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi

anında faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.