BİLİRKİŞİ NİTELİKLİ HESAPLAMALAR UZMANLIK EĞİTİMLERİ
KGK Destekleyici Konu Olarak 24 krediden sayılmaktadır.

4-5-6 Kasım 2019
3 Gün Toplam 24 Saat
1.250 TL

ONLİNE BAŞVURU İÇİN;

http://www.bursa-smmmo.org.tr/egitimler/meslegin-temel-konulari


BİLİRKİŞİ NİTELİKLİ HESAPLAMALAR UZMANLIK EĞİTİMLERİ

AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK / DESTEKTEN YOKSUN KALMA) NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMI : 24 saat

 

“Eğitime LAPTOP'larınız ile katılmanız rica olunur.”

            “Uygulama – Exel Tabloları İle Hesaplamalar

 

AKTÜERYA HESAPLAMALARI

 

þ  Bedensel zarar ve ölüm hallerine ilişkin sorumluluk miktarı hesaplamaları

þ  İş Kazası, Meslek hastalığı ve Trafik kazaları yönünden değerlendirilmesi

þ  Rücuen tazminatlar

þ  Hesaplama tabloları

 

 

 

F Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın temel ve alt uzmanlık alanları ile ilgili düzenleme ve açıklaması:[1]

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI (Ek:1)

65: BİLİRKİŞİLİK TEMEL UZMANLIK ALANI: NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

 

è BİLİRKİŞİLİK NİTELİKLİ HESAPLAMALAR TEMEL UZMANLIK ALANINA AİT ALT UZMANLIK ALANLARI:

 

þ  65.01 AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK /DESTEKTEN YOKSUN KALMA)

þ  65.02 İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.03 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.04 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.05 İCRA VE İFLAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.06 AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.07 KOOPERATİFLER MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.08 KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.09 TÜKETİCİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.10 BORÇLAR MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.11 TİCARET MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.12 BANKACILIK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.13 SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.14 AVUKATLIK VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.15 KAMU İHALE MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

þ  65.16 FERAİZ HESAPLAMALARI

 

 

BİLİRKİŞİLİK TEMELUZMANLIK ALANLARI: NİTELİKLİ HESAPLAMALAR ARANAN NİTELİKLER

 

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.

2- Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak.

 

 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar,

• “Aktüerya” alt uzmanlık alanında üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarının aktüerya bilimleri veya aktüerya ve risk yönetimibölümlerinden lisans veya lisansüstüeğitim almış olanlar,

• “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme,hukuk ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı kuruluşların bu alt uzmanlık alanına uygun kadrolarında çalışan veya çalışmış olanlar dikkate alınarak değerlendirme yapılır.